Manwinwin

Configurare și implementare CMMS software managementul mentenanței ManWinWin

Dasstec & ManWinWin - Software managementul mentenanței.

DASSTEC continuă dezvoltarea serviciilor dedicate mentenanței. Aceste servicii le putem oferi și împreună cu software managementul mentenanței specializat ManWinWin. Un brand cunoscut în domeniul soluțiilor de Management pentru Mentenanță (CMMS).
Aplicația de managementul mentenanței ManWinWin permite managementul activitații de mentenanță. Atât a echipamentelor industriale, a clădirilor cu sistemele lor funcționale, precum și a flotelor de mașini.

Managementul modern al Mentenanței tinde către „zero defecte„. Pe lângă planificarea și managementul intervențiilor de Mentenanță Preventivă și Corectivă, apare acum preocuparea pentru Mentenanța Total Productivă.
Implementarea acestui concept de Management al Mentenanței are ca scop îmbunătățirea productivității. Precum și a eficienței prin reducerea numărului de căderi accidentale la echipamente și a satisfacției clienților. Prin implementarea unei culturi de imbunătățire continuă. Pentru realizarea acestui deziderat, se impune folosirea unor instrumente practice și moderne. Pentru eficientizarea și optimizarea activitaților, fiind necesară informatizarea procesului. Astfel ca produsele software specializate pentru Managementul Mentenanței (CMMS) sunt mai importante ca oricând.

Costurile de mentenanță reprezintă o mare parte a costurilor totale de funcționare ale sistemelor industriale. în funcție de specificul activității, costurile de mentenanță pot reprezenta de la 15 la 60% din costurile de producție.

Astfel că un Management al Mentenanței computerizat (CMMS) duce la reducerea costurilor cu mentenanța, reduce perioadele de nefuncționare ale echipamentelor și îmbunătățește eficiența acestora. Echipamentele bine întreținute (prin mentenanță) au o durată de viață cu 30-40 % mai mare!

ManWinWin este un brand specializat în domeniul soluțiilor de Management pentru Mentenanță. Este utilizat în 18 tari, de către mii de utilizatori din industrii diferite.
Software-ul de Mentenanta ManWinWin se instalează rapid, conține o bază de date preconfigurată care poate fi folosită ca model și poate rula în limba română.

ManWinWin este un instrument practic și eficient în managementul activităților de întreținere și reparație, cu monitorizarea permanentă a resurselor materiale și umane folosite, precum și controlul costurilor.
Experiența utilizatorilor ManWinWin arată că încă din primul an de implementare și folosire a programului se obțin reduceri ale costurilor mentenanței de aproximativ 10%, urmănd ca pe măsură ce echipa se familiarizează cu aplicația, crescând experiența și dezvoltând baza de date, să se ajungă pana la 30%. Softul permite înregistrarea de Planuri de Mentenanță (care sunt urmărite sistematic, în funcție de periodicitatea aleasă).

BENEFICII MWW | DASSTEC:

 • KPI și rapoarte personalizate
 • Suport local și asistență tehnică detaliată
 • Optimizarea activitații de mentenanță
 • Planificarea mentenanței preventive
 • Alerte pentru monitorizarea intervențiilor
 • Mentenanța preventivă dar ăi corectivă
 • Reducere TMA (Timp Mediu de Așteptare)
 • Inregistrează și analizează costurile
 • Reduce costul mentenanței
 • Generează fișe de lucru
 • Inventarierea completș a echipamentelor
 • Înregistrare piese de schimb și consumabile